Acil durum eylem planımız gereği tüm takım ve acil durum eylem planında görevli personelimize her yıl düzenli, periyodik uygulamalı temel yangın eğitimi veriyoruz.